Ubezpieczenie domu i mieszkania

Rodzaje polis ubezpieczenia domu lub lokalu mieszkalnego

Ubezpieczenie domu lub mieszkania może obejmować jedno lub kilka podstawowych rodzajów ubezpieczeń:

 • ubezpieczenie domu lub lokalu mieszkalnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie mienia znajdującego się w domu lub lokalu mieszkalnym od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • ubezpieczenie od dewastacji,
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia,
 • ubezpieczenia assistance - pomoc specjalistów (np. hydraulika, ślusarza, stolarza) w razie wystąpienia szkody lub awarii.

Zakres ubezpieczeń domu i mieszakania od zdarzeń losowych

Ubezpieczenie domu lub mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje swoim zakresem takie zdarzenia jak:

 • pożar,
 • uderzenie pioruna,
 • wybuch,
 • upadek statku powietrznego,
 • zalanie,
 • huragan,
 • grad,
 • spływ wód po zboczach,
 • osunięcie się ziemi,
 • zapadanie się ziemi,
 • lawina,
 • huk ponaddźwiękowy,
 • trzęsienie ziemi
 • przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna,
 • napór śniegu,
 • dym i sadza,
 • upadek drzewa lub masztu,
 • uderzenie pojazdu,
 • zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi,
 • powódź.

Zakres ubezpieczenia domu od kradzieży i rabunku oraz dewastacji i zniszczenia

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku obejmuje swoim zakresem kradzież ruchomości domowych i stałych elementów mieszkania.

Ubezpieczenie od dewastacji to ubezpieczenie, które obejmuje umyślne zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie, również zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia mające bezpośredni związek z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania kradzieży z włamaniem.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym przy okazji ubezpieczenia domu i mieszkania

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym to ubezpieczenie o bardzo szerokim zakresie. Zwykle kupowane jest wraz z ubezpieczeniem mieszkania lub budynku mieszkalnego. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego takimi jak:

 • opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi,
 • posiadanie i użytkowanie nieruchomości lub mienia ruchomego,
 • użytkowanie urządzeń gospodarstwa domowego,
 • posiadanie zwierząt domowych, w tym psów,
 • amatorskie uprawianie sportu,
 • użytkowanie rowerów, wózków inwalidzkich i sprzętu pływającego,
 • używanie broni, jeżeli użytkownik posiada wymagane przez przepisy prawa zezwolenie na jej posiadanie i używanie.

Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych

Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia obejmuje stłuczenie szyb okiennych, drzwiowych oraz innych szyb stałych, elementów mieszkania takich jak szyby kominkowe i kuchenne płyty ceramiczne.

 

 

PANORAMA UBEZPIECZEŃ PARTNERZY:

logo mtu ubezpieczenialogo interisk ubezpieczeniaubezpieczenia logo pzutuz logo ubezpieczeniaunica ubezpieczenia logologo allianz ubezpieczeniaLogo ergo hestia ubezpieczenialogo Gothaer ubezpieczeniaubezpieczenia warta logologo ubezpieczenia